MENU
Aula_close Layer 1

Funktionsbeskrivelse for læsevejledere

Læsevejledning i Mariagerfjord Kommune

Læsevejlederen er skolens ressourceperson og inspirator i forhold til læsning og skrivning på almenområdet.

 • Læsevejlederens funktion er rettet mod almenundervisningen
 • Læsevejlederen er tovholder på læsekonferencer på alle klassetrin
 • Læsevejlederen indgår i et tæt samarbejde med skolens andre ressourcepersoner
 • Læsevejlederen indgår i et netværksarbejde med kommunens øvrige læsevejledere
 • Læsevejlederen indgår i et samarbejde med kommunens skolekonsulent på læseområdet.

 

Mål (overordnet for vejledningen på Arden Skole):

 • At vejlederressourcerne er kendte og tænkes naturligt ind i årsplanlægningen
 • Skabe tid og rum for vejledning
 • Tydelig prioritering af arbejdet

 

Overordnet er der i år 2012/2013 fokus på:

 • Ordkendskab i alle fag på alle årgange
 • Staveudvikling i indskolingen
 • Læseforståelse på mellemtrinnet
 • Studieteknikker i overbygningen

 

Læsebånd:

Hensigten med læsebåndet på Arden Skole er at bruge 20 minutter på at fremme funktionelle læsekompetencer, læserutine, gode læseoplevelser og læselyst.. Læsebåndet er en del af skolens undervisning og årgangens lærerteam aftaler konkrete mål for læsebåndet. Læsebåndet erstatter ikke elevens frilæsning hjemme.


Læsevejlederens fokus i forhold til indsatsområder på Arden Skole:

 • Fagdidaktiske kompetencer
 • Udfordringer for alle
 • Faglig læsning
 • Inklusion

 

Evalueringsplan for læsning

  1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal
0. klasse Sprogscreening og KTI LUS DLB LUS
1. klasse   LUS, OS 64 (dec)   LUS, OS 64
2. klasse   LUS, NT NT LUS, ST 2, (os120)
3. klasse DVO LUS   LUS, DVO, ST3 (sl60)
4. klasse   LUS, NT NT LUS, ST 4 (sl40)
5. klasse   LUS   LUS, ST 5
6. klasse Læs 5 LUS, NT NT LUS, ST 6
7. klasse TL 1      
8. klasse TL 2 NT NT  
9. klasse        


Læsevejledning i indskolingen

Indskolingen har fokus på tilegnelse og udvikling:

 • Sproglige forudsætninger
 • Tilegnelse af afkodnings- og stavestrategier
 • Gradvis udvikling af sikker læsning
 • Tilegnelse af begyndende læseforståelsesstrategier
 • Tilegnelse af begyndende kommunikative skrivekompetencer
 • Begyndende brug af IT til udvikling af læse-skrivekompetencer
 • Tilegnelse af gode læsevaner

 

Samarbejde med klasseteam i indskolingen

0. Klasse

Læsehandleplan og plan for evaluering

Udarbejdelse og opfølgning af læsehandleplan for teamet med fokus på ordkendskab og staveudvikling.

Læseevaluering

Etablering af Klassens Læsemappe

Opfølgning og vejledning på Sprogscreening, LUS.

1. Klasse

Læsehandleplan og plan for evaluering

Udarbejdelse og opfølgning af læsehandleplan for teamet med fokus på ordkendskab og staveudvikling.

Læseevaluering

Opfølgning og vejledning på DLB, LUS og OS64 (dec. og juni) + klassens generelle skrive/stave/læseudvikling

2. Klasse

Læsehandleplan og plan for evaluering

Udarbejdelse og opfølgning af læsehandleplan for teamet med fokus på ordkendskab og staveudvikling.

Læseevaluering

De nationale test – forberedelse, fortolkning og efterbehandling

Opfølgning og vejledning på LUS og ST2 + klassens generelle skrive/stave/læseudvikling

3. Klasse

Læsehandleplan og plan for evaluering

Udarbejdelse og opfølgning af læsehandleplan for teamet med fokus på ordkendskab og staveudvikling.

Læseevaluering

Opfølgning og vejledning på LUS og ST3 + klassens generelle skrive/stave/læseudvikling

DVO´s prøve for identifikation af elever i risiko for dysleksi

Deadline for LUS-indberetninger 1. december og 1. juni


Læsevejlederens opgaver i indskolingen

Opgaver: Tiltag:
Deltage i årsplanmøde Proceskontrakt for årets vejledning udformes - formen er ”teamets handleplan for læsning og evaluering”.
Deltage i fagudvalgsmøde i dansk og Naturfag (evt. dele af disse) Aftale med enkelte lærere om at indgå i faglige forløb i klasserne ud fra fokusområdet ordkendskab og staveudvikling. Udarbejdelse af forslag til et synligt stavepensum.
LUS – løbende evaluering

Aftale om opfølgning og hjælp til læse- staveevaluering

Registrering af LUS- resultater i mappen test og prøver

Test Deltage i forberedelse, udførelse og efterbehandling af test (planen følger testplan for Arden Skole)
Deltage i klassekonference Som opfølgning på løbende evaluering og test afholdes der klassekonference 2 gange årligt, hvor der vejledes og aftales tiltag, der har til formål at styrke hele klassens læseudvikling (tiltagene skrives ind i teamets handleplan for læsning - ledelsen indkalder og deltager)
Møde Møde med læsekonsulent, netværksmøde, interne vejledermøde, forum for udvikling af 3i1.
Faglig ajourføring Der aftales med ledelsen fra skoleårets en tydelig ramme for den faglige ajourføring i form af kursusvirksomhed.


Læsevejledning på mellemtrinnet

Mellemtrinet har fokus på udvikling og kvalificering:

 • Fortsat sproglig udvikling
 • Kvalificering af sikre og automatiserede afkodnings- og stavestrategier
 • Kvalificering af læsesikkerhed og læsehastighed
 • Udvikling af læsemåder og teknikker afpasset læseformål og genre.
 • Udvikling af varierede og specifikke læseforståelsesstrategier
 • Udvikling af kommunikative skrivekompetencer
 • Kvalificering af brug af IT i forbindelse med læse- skrivekompetencer
 • Udvikling af gode læsevaner

 

Samarbejde med klasseteam

4. Klasse

Læsehandleplan og plan for evaluering

Udarbejdelse og opfølgning af læsehandleplan for teamet med fokus på ordkendskab og læseforståelsesstrategier

Læseevaluering

De nationale test, LUS og ST4 + klassens generelle skrive/stave/læseudvikling – Vejledning omkring elever med læsevanskeligheder i forhold til læsehastighed/forståelse, behov for kompenserende IT

5. Klasse

Læsehandleplan og plan for evaluering

Udarbejdelse og opfølgning af læsehandleplan for teamet med fokus på ordkendskab og læseforståelsesstrategier

Læseevaluering

LUS og ST5 + klassens generelle skrive/stave/læseudvikling – Vejledning omkring elever med læsevanskeligheder i forhold til læsehastighed/forståelse, behov for kompenserende IT

6. Klasse

Læsehandleplan og plan for evaluering

Udarbejdelse og opfølgning af læsehandleplan for teamet med fokus på ordkendskab og læseforståelsesstrategier

Læseevaluering

De nationale test, LUS og ST6 + klassens generelle skrive/stave/læseudvikling – Vejledning omkring elever med læsevanskeligheder i forhold til læsehastighed/forståelse, behov for kompenserende IT


Læsevejlederens opgaver på mellemtrinnet

Opgaver: Tiltag:
Deltage i årsplanmøde Proceskontrakt for årets vejledning udformes - formen er ”teamets handleplan for læsning og evaluering”.
Deltage i fagudvalgsmøde i dansk og Naturfag (evt. dele af disse) Aftale med enkelte lærere om at indgå i faglige forløb i klasserne ud fra fokusområdet ordkendskab og læseforståelse
LUS – løbende evaluering

Aftale om opfølgning og hjælp til læse- staveevaluering

Registrering af LUS- resultater i mappen test og prøver

Test Deltage i forberedelse, udførelse og efterbehandling af test (planen følger testplan for Arden Skole)
Deltage i klassekonference Som opfølgning på løbende evaluering og test afholdes der klassekonference 2 gange årligt, hvor der vejledes og aftales tiltag, der har til formål at styrke hele klassens læseudvikling (tiltagene skrives ind i teamets handleplan for læsning - ledelsen indkalder og deltager)
Møde Møde med læsekonsulent, netværksmøde, interne vejledermøde, forum for udvikling af 3i1
Faglig ajourføring Der aftales med ledelsen fra skoleårets en tydelig ramme for den faglige ajourføring i form af kursusvirksomhed

 

Læsevejledning i udskolingen

Udskolingen har fokus på kvalificering og anvendelse:

 • Sproglig kompetence i en nuanceret skriftsprogsanvendelse
 • Metabevidsthed om individuelle afkodnings- og stavestrategier
 • Flydende læsning
 • Bevidsthed om sammenhæng mellem læsehastighed og læseformål
 • Anvendelse af målrettede, bevidste og funktionelle læseforståelsesstrategier
 • Kvalificering af kommunikative skrivekompetencer
 • Anvendelse af IT til funktionel læsning og skrivning
 • Kvalificering og udnyttelse af gode læsevaner og studieteknikker

 

Samarbejde med klasseteam

7. Klasse

Læsehandleplan og plan for evaluering

Udarbejdelse og opfølgning af læsehandleplan for teamet med fokus på ordkendskab og studieteknikker

Læseevaluering

Vejledning og opfølgning på TL 1, læse- og dikatprøversamt klassens generelle skrive/stave/læseudvikling – behov for kompenserende IT Vejledning omkring elever med læsevanskeligheder i forhold til læsehastighed/forståelse.

8. Klasse

Læsehandleplan og plan for evaluering

Udarbejdelse og opfølgning af læsehandleplan for teamet med fokus på ordkendskab og studieteknikker

Læseevaluering

Vejledning og opfølgning på de nationale test, TL 2 og læse- og dikatprøver + klassens generelle skrive/stave/læseudvikling – behov for kompenserende IT Vejledning omkring elever med læsevanskeligheder i forhold til læsehastighed/forståelse.

9. Klasse

Læsehandleplan og plan for evaluering

Udarbejdelse og opfølgning af læsehandleplan for teamet med fokus på ordkendskab og studieteknikker

Læseevaluering

Vejledning og opfølgning på læse- og dikatprøver + klassens generelle skrive/stave/læseudvikling – behov for kompenserende IT Vejledning omkring elever med læsevanskeligheder i forhold til læsehastighed/forståelse.


Læsevejlederens opgaver i udskolingen:

Opgaver: Tiltag:
Deltage i årsplanmøde i overbygningen Proceskontrakt for årets vejledning udformes - formen er ”teamets handleplan for læsning og evaluering”.
Deltage i fagudvalgsmøde i dansk og Naturfag (evt. dele af disse) Aftale med enkelte lærere om at indgå i faglige forløb i klasserne ud fra fokusområdet ordkendskab og studieteknikker
LUS – løbende evaluering

7. årg. Skal fortsat LUSes – yderligere er der fra læsekonsulenten side tiltag i gang, der har til formål at lave en samlet plan for den løbende evaluering i udskolingen, denne skal evt. forsøges implementeret.

Registrering af LUS- resultater i mappen test og prøver

Test Deltage i forberedelse, udførelse og efterbehandling af test (planen følger testplan for Arden Skole)
Deltage i klassekonference Som opfølgning på løbende evaluering og test afholdes der klassekonference 2 gange årligt, hvor der vejledes og aftales tiltag, der har til formål at styrke hele klassens læseudvikling (tiltagene skrives ind i teamets handleplan for læsning - ledelsen indkalder og deltager)
Møde Møde med læsekonsulent, netværksmøde, interne vejledermøde, forum for udvikling af 3i1.
Faglig ajourføring Der aftales med ledelsen fra skoleårets en tydelig ramme for den faglige ajourføring i form af kursusvirksomhed.