MENU
Aula_close Layer 1

Målet med teamsamarbejdet

Målet med teamsamarbejdet på Arden Skole er:

 • at undervisningen bliver et fælles anliggende for klassens pædagoger og lærere.
 • at den enkelte lærer/pædagog og teamet styrkes i arbejdet.
 • at skabe sammenhæng og helhed i undervisningen af eleverne i den enkelte klasse og årgang, således at den rummer udfordringer for den enkelte elev.
 • at sikre et bedre arbejdsmiljø for lærerne og pædagogerne.
 • at gøre skolen mere fleksibel

 

Teamets opgaver er:

 • at sørge for at teamet holder de nødvendige planlægningsmøder og at der er et højt informationsniveau i teamet.
 • at fastlægge teamets arbejdsform.
 • at udarbejde dagsorden og referat for teammøderne
 • at udarbejde årsplaner og sætte faglige og sociale mål for årgangen, klassen og den enkelte elev.
 • at opstille mål for, planlægge, gennemføre og evaluere tværfaglige emner og problemstillinger samt særlige arrangementer.
 • at planlægge, forberede, gennemføre og evaluere forældresamarbejdet i klassen og på årgangen.
 • regelmæssigt at evaluere de opstillede mål for elever, undervisning og samarbejde

 

Vedtaget/godkendt:
Revideret/godkendt: 26.9.2012 i MED-udvalget