MENU
Aula_close Layer 1

Elevernes inddragelse i undervisningens planlægning

Generelle principper:

Inddragelse af eleverne i undervisningens planlægning er et gældende princip på alle
årgange.


Med inddragelsen af eleverne i undervisningens planlægning tilstræbes det, at eleverne
har indflydelse på og forståelse af:

  • Faglige årsplaner
  • Opstillede mål for undervisningen
  • Evaluering af forløb
  • Arbejdsformer
  • Eget ansvar for deltagelse i opfyldelsen af undervisningens målsætning – herunder individuelle målsætninger

 

Inddragelse i undervisningens planlægning er:

Når eleverne på en for dem meningsfuld måde bliver hørt og har indflydelse på
planlægningen af undervisningen.
Dette forhold vil være varierende alt efter klassetrin og udvikling. I de yngste klasser vil det
handle om inddragelse via information, fælles samtaler om forløb, interesser hos den
enkelte elev og gode ideer til arbejdsformer. På de ældre klassetrin vil den løbende
udvikling hos eleverne gøre det muligt med en anderledes inddragelse – herunder mere
direkte inddragelse omkring valg af indholdssider jf. de for faget opstillede mål.
På de ældste klassetrin vil eleverne yderligere have mulighed for mere direkte inddragelse
omkring planlægning, arbejdsformer og evaluering.
Den konkrete mulighed for inddragelse vurderes løbende af den enkelte lærer og klassens
team i fællesskab ud fra en vurdering af opnåelse de enkelte fags mål.
For hvert fag gælder det dog, at der ved begyndelse og afslutning af et fagligt forløb skal
foreligge en mulighed for, at eleverne kan komme med konstruktive forslag i forhold til
evaluering og nyplanlægning – jf. de af Undervisningsministeriet beskrevne mål og
indholdssider for faget.


Vedtaget/godkendt: Dec. 2008
Revideret/godkendt: 15.5.2013 i MED-udvalget