MENU
Aula_close Layer 1

FNAT

Formål

At forebygge smittespredning hos borgere og personale

 

Generelt

Fnat er en meget kløende hudlidelse, som er forårsaget af fnatmiden. Den er 0,2 - 0,4 mm stor og kan kun ses med lup. Især børn og unge der er i tæt kontakt med hinanden, er udsatte for smitte. Personer, der mistænkes for fnat, bør kontakte egen læge mhp behandling Der skelnes mellem to former for fnat. Almindelig fnat og skorpefnat (norsk fnat). Ved skorpefnat vil der være så mange fnatmider, så huden er skorpet. Norsk fnat kræver efterfølgende en omhyggelig rengøring

 

Symptom

Det mest fremherskende symptom er kløe. Kløen er værst ved sengetid, da varmen får fnatmiderne til at være mere aktive. Der går 2-6 uger fra man er blevet smittet, til det begynder at klø. Symptomerne viser sig som udslæt med små blærer og vabler, specielt i huden mellem fingrene, ved albuerne, armhulerne, kønsdele, knæhaser og fødder. Små børn under 3 år kan også have fnat i hårbunden og i ansigtet. Det klør mest, der hvor miderne har slået sig ned, og der kan efterhånden ses kradsningsmærker som kan udvikle sig til sår.

 

Smittetid

Fnat smitter så længe, man ikke er i behandling. Er man i behandling, er man smittefri efter 12 timer.

 

Smittemåde

Man bliver smittet med fnat, når befrugtede mider gnaver sig ind i huden og danner små gange. Her lægger miden sine æg. Efter 3 uger vil de befrugtede æg udklække. Fnat smitter ved tæt hudkontakt. Oftest længerevarende og hyppig kontakt, hvorfor smitte oftest ses blandt personer, der bor sammen. Kan også smitte efter direkte hudkontakt, fx hos personer efter plejeprocedurer. Fnatmiden kan overleve uden for kroppen i op til 36 timer ved stuetemperatur, derfor ses der også smitte via polstret møbler, sengeredning, håndtering af tøj osv. Smitte udenfor husstanden er sjælden.

 

Behandling

Behandlingen er enkel og effektiv. Der anvendes Nix ( Cremor Permethrin), som kan købes i håndkøb på apoteket. Fnatbehandling består af omhyggelig indgnidning af hele kroppen fra kæberande og nedefter. Cremen påsmøres om aftenen og skal virke natten over, hvorefter den vaskes af. Der skiftes til rent tøj og sengelinned. Børn under 3 år kan have fnat i ansigt og hårbund, så disse områder skal også behandles med NIX. Behandlingen gentages efter 7 dage. Efter behandlingen kan det blive ved med at klø i op til 4 uger. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for, at behandlingen har svigtet. Fortsætter kløen i mere end 4 uger søges læge på ny.

 

Håndhygiejne

Der udføres hånddesinfektion efter kontakt med den smittede. Ved synligt forurenede eller fugtige hænder udføres der altid håndvask inden hånddesinfektion.

 

Værnemidler

Ved pleje og behandling samt rengøring på stuen (inkl. Sengeredning) anvendes handsker og langærmet engangskittel over arbejdsdragten. Efter anbefaling fra hygiejnesygeplejersken skal der i specielle situationer anvendes mundbind.

 

Tøjvask

Tøj og sengelinned: Vaskes ved min. 60 grader. Tøj og andet der ikke kan tåle temperaturen, kan henstå isoleret i lukket plastpose i 48-72 timer eller kommes i fryseren i et døgn

 

Rengøring

Efter endt behandling skiftes til rent tøj, sengen og stuen rengøres. Ved norsk fnat skal møbler betrukket med tekstiler vaskes og støvsuges (støvsugerpose og filter skiftes umiddelbart efter). Alternativt kan stuen stå tom i 72 timer.

 

Personale med Fnat

Må ikke deltage i direkte pleje- og behandlingsopgaver før 8-12 timer efter påbegyndt behandling. Når der er konstateret fnat, bør alle i husstanden behandles. Det er vigtigt, at alle behandles samtidigt, da familiemedlemmer kan være smittet, selvom de endnu ikke har symptomer. Har nogen i husstanden symptomer, skal de behandles to gange med en uges mellemrum.

 

Behandling af øvrigt personale og beboere

Derimod er der ikke grund til at behandle øvrige beboere eller personale, men man bør være opmærksom på kløe og udslæt hos de øvrige beboere 3-6 uger efter det sidste tilfælde er behandlet, da det kan være tegn på smitte.

 

Hygiejnesygeplejerske Charlotte Andersen kan kontaktes ved behov på tlf. 29 11 41 58 eller mail: cande@mariagerfjord.dk