MENU
Aula_close Layer 1

Vision og Mål

Arden Skole skal være et sted, hvor elever og medarbejdere trives og oplever arbejdsglæde. Vi lægger vægt på, at eleverne skal tilegne sig viden, gode arbejdsmetoder og arbejdsvaner, samt at de skal lære at tage hensyn til andre, udvikle ansvarsfølelse og evne til selvstændig stillingtagen.

 Der går cirka 530 elever på skolen fordelt på hovedskolen og K-Klasserne. De ca. 100 ansatte forsøger at give alle eleverne det bedst mulige udbytte af skolens tilbud lige fra lærer, pædagoger til servicepersonale og ledelse.