MENU
Aula_close Layer 1

Børnesår

Børnesår


Udseende:
I starten ses lille rød kløende plet på størrelse med en ært. Såret bliver hurtigt betændt og tørrer ind med en ravgul skorpe. De enkelte sår vil hurtigt vokse og flyde sammen til et
uregelmæssigt område. Fjernes skorpen ses en ildrød væskende overflade. Kradsning i sårene forværrer tilstanden. Sårene kan sidde overalt på kroppen, men hyppigst ved næse og mund.

Inkubationstid: 
Få dage

Smitteveje: 
Smitte overføres med væske fra såret via hænder og genstande. Smitte kan komme fra
raske, der bærer bakterien i næsen.


Smitteperiode:
Fra sårene begynder at væske til skorperne er faldet af.


Diagnose:
Stilles på udseendet. Af og til vil lægen pode fra såret.

Behandling: 
Kræver altid lægebehandling.


Komme i skole:
Hvis sårene kan tildækkes. Hvis sårene ikke er for udbredte. Hvis barnet kan overholde
renlighed i form af god håndhygiejne.


Undgå spredning

I  hjemmet:
• Hurtig kontakt til egen læge.
• Barnet skal blive hjemme indtil alle synlige sår er væk.
• Hjælp barnet med at klippe neglene korte og med runde hjørner, så
spredning ikke forværres.
• Vask hænder ved berøring af sår.
• Eget håndklæde til alle i familien.
• Daglig skift af håndklæder, kropsnært tøj med kontakt til sår, fx pudevår.
• Kogevask ved min. 800C.


I skolen:
• Skærpet hygiejne og målrettet rengøring, hvis der er optræk til epidemi af
børnesår.
• Børn må kun modtages, når sårene ikke er synlige og ikke er meget
udbredte.
• Opfordre forældre til at kontakte egen læge.
• Håndvask og tørring i papirhåndklæder efter kontakt med børnesår.

 


Kilde: Sundhed, miljø og hygiejne i pædagogisk arbejde ved Per Vagn-Hansen